Cenník  
Web Mini   I   Web Basic   I   Web Akcia   I   Doplnky

   
Web Mini
    700 Sk
- hlavná stránka + 1 podstránka s jednoduchou textovou grafikou obsahujúca základné údaje o Vás (sídlo, kontakty, predmet činnosti)
- registrácia domény podľa Vašich požiadaviek
- registrácia domény do výhľadávacích serverov SR
- FTP prenos na Vami určenú lokalitu (nahratie stránky na internet) do 1 MB
 
Web Basic
   2.000 Sk
- hlavná stránka + max. 5 podstránok
- grafika jednoduchá
- scanovanie a úprava obrázkov (do 5 ks)
- registrácia domény podľa Vašich predstáv
- registrácia stránky do vyhľadávacích serverov SR
- FTP prenos na Vami určenú lokalitu (nahratie stránky na internet) do 1 MB
 
Web Akcia
   5.000 Sk
- hlavná stránka + 10 podstránok
- grafika
- scanovanie a úprava obrázkov max. 10 ks
- digitalizácia Vami dodaného textu, 3 NS (1 normostrana má 1800 znakov)
- počítadlo prístupov
- formulár k odosielaniu údajov na e-mailovú adresu
- registrácia domény podľa Vašich požiadaviek
- registrácia stránky do vyhľadávacích serverov SR
- FTP prenos na Vami určenú lokalitu (nahratie stránky na internet) do 2 MB
 
Doplnky
- 1 podstránka
200 Sk
Spracovanie materiálu
- scanovanie a úprava obrázkov (do 5 ks)
- každý ďalší ks nad 5 ks
- digitalizácia textu - 1 NS (1800 znakov)
- úprava dodaného digitálneho textu - 1 NS
200 Sk
50 Sk
200 Sk
50 Sk
Grafika
- návrh a vytvorenie štruktúry prezentácie
- vytvorenie niekoľkých možností grafického vzhľadu prezentácie
- optimalizácie grafiky - pre jednu stránku alebo
podstránku (1 obrazovka, 1 html súbor):
-
klasik - účelná, nenáročná grafika (využitie jednoduchých grafických prvkov
-
špeciál - grafický vzhľad čo najviac prispôsobený požiadavkám zákazníka. Originálne, kreatívne riešenia vzhľadu a navigácie. Náročné spracovanie fotografií, retuš.
190 Sk
od 900
do 2.900 Sk


290 Sk

490 Sk


Grafické doplnky
- vytvorenie animovaného GIF - minimálna cena
- reklamný banner - 1 ks
1.000 Sk
400 Sk
Programovanie
- formulár k odosielaniu údajov na e-mailovú adresu
- textové počítadlo
- statický html kód a nenáročné CSS
500 Sk
200 Sk
190 Sk
Ostatné
- úprava stránky (cena pre 1 podstránku)
- správa stránok (dohľad nad bezproblémovou prevádzkou stránky, nezahŕňa poplatky za úpravu obsahu stránky) - cena za mesiac
- FTP prenos na Vami určenú lokalitu do 1 MB
- každý ďalší začatí 1 MB
- registrácia domény www.vasnazov.szm.sk
- registrácia stránky do vyhľadávacích serverov SR
- nafotenie digitálnym fotoaparátom
200 Sk
500 Sk


50 Sk
30 Sk
zadarmo
zadarmo
35 Sk/záber
Webhosting
- registrácia domény www.vasnazov.sk

- presmerovanie domény na inú adresu

200 Sk/ mesačne
120 Sk/
mesačne